logo-kenhphapluat

"Vắng như chùa Bà Đanh", ngân hàng Eximbank lại hoãn ĐHĐCĐ thường niên

Ngày đăng: 30/06/2020 11:08

Tính đến 9h37 ngày 30/6, cả đại hội chỉ có 133 cổ đông, chiếm tỉ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, sau bao lần chờ đợi, ĐHCĐ thường niên ngân hàng Eximbank lại phải hoãn thêm lần nữa.

Tính đến 9h37 ngày 30/6, cả đại hội chỉ có 133 cổ đông, chiếm tỉ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, sau bao lần chờ đợi, ĐHCĐ thường niên ngân hàng Eximbank lại phải hoãn thêm lần nữa.

Sáng hôm nay (30/6), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt NamEximbank đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020 theo quy định.

Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn, ĐHCĐ lần này những tưởng sẽ diễn ra thành công thì tính đến 9h37, cả đại hội chỉ có 133 cổ đông, đại diện cho 215.598.236 cổ phần, chiếm tỉ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tài chính - Ngân hàng - 'Vắng như chùa Bà Đanh', ngân hàng Eximbank lại hoãn ĐHĐCĐ thường niên

ĐHCĐ thường niên ngân hàng Eximbank năm 2020 tiếp tục bị hoãn

Căn cứ quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Ông Trần Ngọc Dũng –Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Tài chính - Ngân hàng - 'Vắng như chùa Bà Đanh', ngân hàng Eximbank lại hoãn ĐHĐCĐ thường niên (Hình 2).

Chỉ có 133 cổ đông (chiếm tỉ lệ 17,54%) tới tham dự nên ĐHCĐ Eximbank 2020 lại phải hoãn

Năm 2019, vấn đề nổi cộm nhất của nhà bang này chính là những căng thẳng, mâu thuẫn hoạt động của các thành viên HĐQT. Các cuộc họp thường xuyên kéo dài mà không đưa ra được quyết định cuối cùng, dẫn đến việc chậm ra quyết định đối với các vấn đề hệ trọng của ngân hàng.

Điển hình là vấn đề bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tổ chức đại hội cổ đông, yêu cầu của Cơ quan Thanh tra Giám sát,... khiến Eximbank bị xử phạt hành chính và gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà bang này.

"Đây cũng là bài học sâu sắc để HĐQT, BKS phải rút kinh nghiệm tránh lặp lại trong nhiệm kì tới", báo cáo của BKS ghi rõ.

Về phương án phân phối lợi nhuận, toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2018, 2019 sẽ được giữ lại (năm 2018 là 704 tỷ đồng và năm 2019 là 1.380 tỷ đồng). Eximbank là ngân hàng chưa đủ điều kiện để chia cổ tức do là ngân hàng đã được NHNN chấp thuận gia hạn thời hạn trái phiếu đặc biệt. Nguồn lợi nhuận giữ lại này sẽ là nguồn để xử lỷ nợ xấu cho đến khi toàn bộ phần trái phiếu gia hạn được thanh toán.

Cụ thể, Eximbank được NHNN chấp thuận tổng thời gian gia hạn và thời gian gốc là 10 năm kể từ ngày phát hành đối với các trái phiếu phát hành từ năm 2015 trở về trước, chưa được thanh toán hết vào cuối năm 2019. 

Theo tài liệu dự kiến trình cổ đông thông qua tại đại hội, năm 2020, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 176.000 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 147.800 tỷ đồng, tăng 6%.

Dư nợ cấp tín dụng đạt 122.275 tỷ đồng, tăng 8%. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1.318 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. 

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu của NHNN. 

Minh Lan

Theo @nguoiduatin.vn

Go to Top