logo-kenhphapluat

Ngày đăng: 21/09/2016

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Đọc tiếp
Tải về

Ý kiến bạn đọc

Chưa có bình luận nào.

Thơ vui

Go to Top