logo-kenhphapluat

Ngày đăng: 21/09/2016

Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội...

Đọc tiếp
Tải về

Ý kiến bạn đọc

Chưa có bình luận nào.

Thơ vui

Go to Top