logo-kenhphapluat

Các thông tư mới có hiệu lực từ 6/2016

Ngày đăng: 13/06/2016

Trong tháng 6, có rất nhiều thông tư mới bắt đầu có hiệu lực. Cùng điểm xem đó là những thông tư quy định về vấn đề gì nhé.

Go to Top