logo-kenhphapluat

Có được cấp lại thẻ BHYT đã bị cắt sử dụng?

Ngày đăng: 10/06/2020 06:14

Khi mã thẻ BHYT bị cắt có được cấp lại không và liên hệ qua đâu?

Khi mã thẻ BHYT bị cắt có được cấp lại không và liên hệ qua đâu?

Chi tiết câu hỏi :

Tôi hiện sống ở TPHCM nhưng hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Lắk, có 1 thẻ BHYT được phát khi đi làm tại doanh nghiệp (mã DN), 1 thẻ của đối tượng người dân tộc thiểu số (mã DT). Trong thời gian đi làm tại doanh nghiệp, mã thẻ DT của tôi bị cắt. Ngày 14/3/2020, tôi nghỉ việc tại doanh nghiệp và thẻ BHYT mã DN của tôi cũng bị cắt. Vậy, làm thế nào để tôi sử dụng lại thẻ BHYT mã DT? Nếu được thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Trả lời :

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT thì UBND xã có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn trên địa bàn, gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT.

Trường hợp của bà hiện đang sống tại TPHCM, trước đây đã từng được cấp thẻ BHYT ghi mã đối tượng DT (là đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn do ngân sách Nhà nước đóng BHYT theo quy định tại khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP).

Vì vậy, đề nghị bà liên hệ trực tiếp với UBND cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú để xem xét, giải quyết vướng mắc về thủ tục tham gia BHYT theo đối tượng dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn theo quy định nêu trên.

Go to Top