logo-kenhphapluat

Hai đại hội cổ đông Eximbank bị hoãn trong cùng một ngày với cùng lý do

Ngày đăng: 30/06/2020 03:53

Dự kiến Eximbank sẽ tổ chức hai đại hội cổ đông thường niên và bất thường trong cùng một ngày, tuy nhiên các cổ đông dự họp đều phải ra về trong thất vọng.

Dự kiến Eximbank sẽ tổ chức hai đại hội cổ đông thường niên và bất thường trong cùng một ngày, tuy nhiên các cổ đông dự họp đều phải ra về trong thất vọng.

Vào 14h ngày 30/6, Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, với nội dung chủ yếu nhằm bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).

Tài chính - Ngân hàng - Hai đại hội cổ đông Eximbank bị hoãn trong cùng một ngày với cùng lý do

Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Eximbank được tổ chức tại cùng một địa điểm

Tuy nhiên, theo thông báo từ Eximbank, tính đến 14h30 chiều nay, chỉ có 129 cổ đông tham dự, đại diện số cổ phần Eximbank là 638.302.563, tương đương tỷ lệ 51,92% (không đạt được 65%). Do đó, ĐHĐCĐ bất thường 2019 của nhà băng không thể tiến hành.

Trùng hợp là trước đó vài tiếng, ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Eximbank cũng đã không thể tổ chức do không đủ túc số.

Xem thêm: "Vắng như chùa Bà Đanh", ngân hàng Eximbank lại hoãn ĐHĐCĐ thường niên

Sau nhiều lần trì hoãn, ĐHCĐ lần này những tưởng sẽ diễn ra thành công thì tính đến 9h37, cả đại hội chỉ có 133 cổ đông, đại diện cho 215.598.236 cổ phần, chiếm tỉ lệ 17,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank, Ông Trần Ngọc Dũng –Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã tuyên bố đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2020 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Ngày 12/12/2019, Eximbank có thông báo đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức vào ngày 5/3/2020 nhưng đến ngày 3/3, nhà băng này đã có thông báo tạm hoãn theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM không tổ chức đại hội do chống dịch Covid-19.

Như vậy, 2 kỳ đại hội cổ đông được Eximbank tổ chức ngày 30/6 đã không thể thực hiện do không đủ túc số cổ phần biểu quyết theo quy định để tiến hành.

Tính đến thời điểm này, HĐQT Eximbank có 10 thành viên, bao gồm: ông Lê Minh Quốc, ông Đặng Anh Mai; ông Yasuhiro Saitoh, ông Lê Văn Quyết, ông Hoàng Tuấn Khải, ông Yutaka Moriwaki, ông Cao Xuân Ninh, ông Nguyễn Quang Thông, bà Lương Thị Cẩm Tú, ông Ngô Thanh Tùng.

Minh Lan 

Theo @nguoiduatin.vn

Go to Top