logo-kenhphapluat

Tổng Đài Tư Vấn pháp luật về nuôi con nuôi miễn phí 19004656

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi con nuôi và người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho người được nhận làm con nuôi được trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với đạo đức xã hội. Kể từ thời điểm đăng ký việc nuôi con nuôi, khi mà các bên trở thành cha mẹ nuôi và con nuôi của nhau thì giữa các bên có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con và ngược lại của con đối với cha mẹ theo quy định của pháp luật.

Tổng Đài Tư Vấn Pháp Luật Dân Sự Miễn Phí 1900 4656

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ MIỄN PHÍ 1900 4656 là một kênh của TỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ QUA ĐIỆN THOẠI, tư vấn mọi vấn đề liên quan đến pháp luật dân sự, bao gồm cả những giải đáp về mặt quy định pháp luật cũng như những tư vấn cụ thể cho từng trường hợp.
Go to Top