logo-kenhphapluat

Tổng Đài Tư Vấn Luật Sở Hữu Trí Tuệ Miễn Phí 1900 4656

Tổng đài tư vấn về Sở hữu trí tuệ sẽ nhận và giải quyết các thắc mắc bao gồm: - Các câu hỏi về văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ (Luật Sở hữu trí tuệ, nghị định thông tư liên quan v.v..) - Tư vấn các đối tượng sở hữu trí tuệ;...
Go to Top