logo-kenhphapluat

Tổng Đài Tư Vấn Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Miễn Phí 1900 4656

Tổng đài tư vấn về xử phạt hành chính sẽ nhận và giải quyết các thắc mắc bao gồm: - Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính; - Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính;...
Go to Top