logo-kenhphapluat

MSB tạm hoãn kế hoạch lên sàn HoSE, chia cổ tức 10% trong năm 2020

Ngày đăng: 22/05/2020 02:24

Theo MSB, ngân hàng xin ý kiến cổ đông về việc tạm hoãn hồ sơ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và sẽ tái khởi động việc niêm yết trên HoSE vào thời điểm thị trường thuận lợi hơn.

Theo MSB, ngân hàng xin ý kiến cổ đông về việc tạm hoãn hồ sơ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và sẽ tái khởi động việc niêm yết trên HoSE vào thời điểm thị trường thuận lợi hơn.

Sáng nay (22/5), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020. Đại hội đã thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình, kế hoạch quan trọng của ngân hàng trong năm 2020.

Báo cáo tại đại hội, ông Huỳnh Bửu Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) cho biết, năm 2019, tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế và nhiều chỉ tiêu khác đều vượt kế hoạch đặt ra.

Tài chính - Ngân hàng - MSB tạm hoãn kế hoạch lên sàn HoSE, chia cổ tức 10% trong năm 2020

MSB tạm hoãn kế hoạch lên sàn HoSE, chia cổ tức 10% trong năm 2020

Cụ thể tổng tài sản đến cuối năm 2019 đạt gần 157 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Tổng doanh thu toàn hàng đạt 10.527 tỷ đồng, tổng doanh thu thuần đạt 4.715 tỷ, trong đó thu nhập lãi thuần 3.062 tỷ đồng và thu nhập từ dịch vụ tăng 92% đạt 522 tỷ. Lợi nhuận trước dự phòng đạt 2.214 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 1.288 tỷ đồng, tăng 22,3%.

Huy động vốn trên cả thị trường 1 và thị trường 2 đạt hơn 136.861 tỷ, tăng 24,9% so với năm 2018. Tổng dư nợ tín dụng đạt gần 68.000 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm, trong đó cơ cấu danh mục tín dụng chuyển dịch sang khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo với biên lãi thuần ở mức khá. Dư nợ cho vay bất động sản giảm mạnh từ 33,03% xuống 23,65%.

Tổng số lượng khách hàng mảng ngân hàng bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp đạt lần lượt 2,1 triệu và 48.000 khách hàng, tương ứng tăng 17% và 9,1% so với năm trước.

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,21% xuống còn 1,71% vào cuối năm 2019, đồng thời giảm 54% quy mô danh mục trái phiếu VAMC. Dự kiến ngân hàng sẽ xoá hết dư nợ tại VAMC trong năm nay.

Đặc biệt năm 2019, MSB là 1 trong 9 ngân hàng đáp ứng sớm nhất chuẩn Basel II theo quy định và hướng tới Basel III.

Về nhân sự, cuối năm 2019 MSB có 6.500 người (bao gồm cả lao động thuê ngoài thường xuyên)

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, HĐQT MSB cho biết sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận để lại của năm 2019 còn hơn 886 tỷ đồng. Ngân hàng đề xuất giữ lại để xử lý dứt điểm các khoản trái phiếu VAMC và để đầu tư nên không chia cổ tức.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, MSB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ở mức 12% so với năm trước, tương đương 1.439 tỷ đồng; tổng tài sản 170 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 81,5 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đạt 99 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. MSB cũng đặt mục tiêu xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2020.

Về việc chia cổ tức, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức 10% trong năm 2020, đồng thời không chia cổ tức cho năm 2019 mà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận đạt được trong năm 2019 để tái đầu tư vào hoạt động của ngân hàng trong năm 2020. Phương án này được đại đa số cổ đông thống nhất nhằm đảm bảo ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn tốt, đảm bảo vận hành an toàn trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị và dịch bệnh Covid-19

Đồng thời, MSB cũng đặt mục tiêu tất toán hết nợ trái phiếu Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và xử lý tài sản siết nợ, đảm bảo chất lượng tài sản, nguồn vốn lâu dài, tối ưu hóa lợi ích cổ đông. 

Một nội dung đáng chú ý khác được đưa ra tại đại hội lần này là kế hoạch niêm yết cổ phiếu MSB tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Theo đó, Hội đồng quản trị MSB đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị rút lại hồ sơ đăng ký niêm yết lần 1 trên HOSE và quyết định thời điểm khởi động lại việc niêm yết cổ phiếu MSB trên HOSE vào thời điểm thị trường thuận lợi, xác định giá niêm yết và giải quyết các yêu cầu phát sinh... 

Trong thời gian đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị MSB chọn thời điểm phù hợp để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM tùy thuộc diễn biến của thị trường chứng khoán và/hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. Hoạt động này đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của ngân hàng đồng thời tạo dựng niềm tin và mang giá trị gia tăng nhiều hơn nữa cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Theo @nguoiduatin.vn

Go to Top