logo-kenhphapluat

NSND Thúy Mùi làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Ngày đăng: 13/01/2020 02:46

Sáng 13/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu ý kiến.

Sáng 13/1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu ý kiến.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và chỉ đạo Đại hội.

Văn hoá - NSND Thúy Mùi làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong lịch sử phát triển hàng nghìn năm của dân tộc, cùng với các loại hình nghệ thuật khác, sân khấu nước ta đã hun đúc nên một truyền thống tốt đẹp - một nền sân khấu yêu nước và nhân văn, gắn bó máu thịt với nhân dân, với dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững đất nước.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giới nghệ sĩ sân khấu cả nước.

Với chức năng tập hợp, đoàn kết những nghệ sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, hỗ trợ, khích lệ nhau sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, trong nhiệm kỳ qua, giới nghệ sĩ sân khấu cả nước đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Đã xuất hiện những tài năng trẻ, những tác phẩm mới thuộc các loại hình sân khấu có nhiều tìm tòi, sáng tạo. Đời sống sân khấu đa dạng hơn, đã xuất hiện những tư duy mới làm phong phú hơn sân khấu truyền thống.

Văn hoá - NSND Thúy Mùi làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (Hình 2).

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, ngành sân khấu Việt Nam vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục. Các vấn đề thời sự quan trọng của đời sống chính trị, xã hội, các nhân vật trung tâm của xã hội chưa được phản ánh rõ nét, đúng mức trong các tác phẩm sân khấu. Một bộ phận sân khấu đang chạy theo các đề tài câu khách rẻ tiền, tính giáo dục thấp. Công tác lý luận phê bình về sân khấu chưa theo kịp thực tiễn. Nhiều vấn đề lý luận sân khấu chưa được đầu tư nghiên cứu để định hướng sáng tác.

Một số bộ môn nghệ thuật truyền thống của sân khấu hiện khó thu hút được khán giả, nhất là khán giả trẻ. Nhân lực của ngành sân khấu, nhất là lực lượng tinh hoa thưa dần. Vắng bóng các tác phẩm lớn gây tác động mạnh trong xã hội. Một số tác phẩm sân khấu kinh điển chưa được phục dựng, có nguy cơ thất truyền. Hoạt động Hội có lúc, có nơi chưa đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ từ Ban chấp hành đến hội viên…

Trước những khó khăn này, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đề nghị, trong thời gian tới Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phải là nơi quy tụ được nghệ sĩ cả nước trong sự chan hòa tình đồng nghiệp và niềm vui của sự sáng tạo cống hiến… Hội cần có kế hoạch mở rộng giao lưu quốc tế để học hỏi, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, thu nạp những điều hay, điều tốt, làm phong phú hơn cho nền sân khấu nước nhà. Cùng với đó, Hội cần chú ý đào tạo nhân lực lượng nghệ sĩ trẻ, quan tâm việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng sân khấu trẻ, đạo diễn, nhạc sĩ, thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật và diễn viên của các loại hình sân khấu.

Đặc biệt, Hội Nghệ sĩ Sân khấu cần phát huy vai trò tư vấn phản biện xã hội của một số tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền và cơ quan quản lý các cấp trong lĩnh vực sân khấu…

“Tôi hy vọng và tin tưởng, các hội viên, dưới mái nhà chung của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tài hoa, trí tuệ, tâm hồn của người nghệ sĩ; phấn đấu vì một nền nghệ thuật sân khấu tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiều tác phẩm đỉnh cao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó” - Trưởng ban Tuyên giáo nhấn mạnh.

Văn hoá - NSND Thúy Mùi làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (Hình 3).

NSND Thuý Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Tại đại hội, các đại biểu đã tích cực tham gia góp ý, tham luận để tiếp tục phát huy những thành tựu Hội đã đạt được và khắc phục những hạn chế, yếu kém giúp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ IX đã bầu NSND Trịnh Thúy Mùi làm Chủ tịch; hai Phó chủ tịch: NSND Vương Duy Biên và NSND Giang Mạnh Hà.

NSND Thuý Mùi cho biết: "Tôi xin hứa trước Đại hội sẽ đoàn kết thống nhất, tập trung tâm huyết, trí tuệ để tạo nên làn gió mới trong hoạt động nghệ thuật. Tăng cường công tác xã hội hoá để có điều kiện quan tâm hơn tới đời sống của các nghệ sĩ cao tuổi, neo đơn và khó khăn trên cả nước. Quan tâm công tác đào tạo thế hệ trẻ để cho sân khấu mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế góp phần nâng cao trình độ nghệ thuật của sân khấu Việt Nam.

Nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay, ban chấp hành mới sẽ cố gắng làm tròn vai trò chỉ đạo trong việc xây dựng đời sống hoạt động sân khấu, là cầu nối giữa Trung ương hội với các chi hội cơ sở, là mái nhà chung của các nghệ sĩ và các nhà hát để hoạt động sân khấu thực sự trẻ trung năng động tiên phong trong mặt trận xây dựng phát triển văn hóa. Từ đó làm tròn sứ mệnh vẻ vang mà Đảng và nhân dân giao phó. Chúng tôi sẽ kết nối với Hội nhà văn để tạo ra những cái tác phẩm sân khấu ghi dấu ấn".

Theo @nguoiduatin.vn

Go to Top