logo-kenhphapluat

Ngày đăng: 03/01/2017 09:56

Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Căn cứ

- Luật phòng cháy chữa cháy

- Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật PCCC

Đối tượng

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật, thi công, lắp đặt hệ thống PCCC, tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC, sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC; Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC; Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC

Thẩm quyền

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh/ thành phố

Hồ sơ 

a, Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

c) Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

d) Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

đ) Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Trình tự, thủ tục

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ. Trong hạn 07 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, nếu không đủ phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Lệ phí

Không

Theo: Phương Dung _ Tổng đài 19004656

Go to Top