logo-kenhphapluat

Ngày đăng: 03/01/2017 10:25

Thủ tục cấp giấy phép vào phố cấm cho ô tô

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân trong việc vận chuyển hàng hóa, đi qua các tuyến phố cấm, hạn chế một số phương tiện lưu thông, giấy phép vào phố cấm là giải pháp cho vấn đề này.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 3.3 của thủ tục này và nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải.

- Bước 2: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ thì phát hành giấy hẹn ngày đến nhận kết quả.

- Bước 3: Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, giải quyết hồ sơ và cấp giấy phép lưu hành.

- Bước 4: Trả Giấy phép cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả - Sở GTVT.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

* Đối với xe cơ quan, doanh nghiệp tư nhân:

Có công văn gửi chủ đầu tư các dự án trọng điểm để xác định khối lượng hàng hóa cần thiết phải vận chuyển và sau đó Sở quản lý xây dựng chuyên ngành xác nhận, làm cơ sở cho Phòng CSGT xem xét giải quyết cấp phép theo quy định cho từng công trình.

Photo giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ (còn giá trị sử dụng).

* Đối với xe tư nhân: Đơn viết tay hoặc đánh máy trình bày số lượng hàng hóa cần thiết. Sau đó cũng phải có hồ sơ xin giải quyết như xe của cơ quan, doanh nghiệp tư nhân.

- Chứng minh nhân dân của chủ phương tiện (nếu chủ phương tiện không trực tiếp đến nộp hồ sơ cấp phép phải có giấy ủy quyền của chủ phương tiện theo quy định hiện hành) hoặc giấy giới thiệu (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp đồng thuê xe (đối với xe thuê). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc.

Theo: Mỹ Linh_ Tổng đài 19004656

Go to Top