logo-kenhphapluat

Ngày đăng: 03/01/2017 10:26

Thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy phép lái xe

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe theo quy định tại Điều 50 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT.

1. Cơ quan có thẩm quyền:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải

2.  Hồ sơ đổi giấy phép lái xe theo quy định tại Điều 50 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT, gồm:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 27 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định, trừ các đối tượng sau:

+ Người có giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3;

+ Người chuyển đổi giấy phép lái xe hạng A4, giấy phép lái xe ô tô còn thời hạn sử dụng trên 03 (ba) tháng bằng giấy bìa sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET;

+ Trường hợp tách giấy phép lái xe có thời hạn và không thời hạn.

- Bản sao giấy phép lái xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân (đối với người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe được cơ quan cấp giấy phép lái xe chụp ảnh.

Theo: Mỹ Linh_Tổng đài 19004656

Go to Top