logo-kenhphapluat

img-top

Giám sát thi công hạng II có được giám sát công trình cấp I?

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng II được làm giám sát viên thi công xây dựng các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Bộ LĐTB&XH đang tổng hợp vướng mắc về triển khai hỗ trợ do Covid-19

tintuc

Triển khai hỗ trợ do Covid-19 được bộ LĐTB&XH đang tổng hợp vướng mắc

Có thể xây dựng bậc lương tiếp theo khi người lao động đã ở bậc cao nhất?

tintuc

Khi người lao động đã ở bậc cao nhất thì công ty có thể xây dựng bậc tiếp theo phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi và thay đổi về mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định hàng năm.

Điều kiện được miễn, giảm tiền sử dụng đất

tintuc

Tiền sử dụng đất là khoản tiền phải trả cho Nhà nước khi được giao đất, chuyển mục đích sử dụng hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Vậy, tiền sử dụng đất chỉ được miễn giảm 1 lần hay nhiều lần? Khi nào được miễn giảm tiền sử dụng đất?

Thông tư hướng dẫn về mua bán điện mặt trời sắp được ban hành

tintuc

Thông tư hướng dẫn về mua bán điện mặt trời

Văn phòng không sử dụng hết có được cho thuê lại?

tintuc

Có được cho thuê lại một phần văn phòng không sử dụng hết hay không?

Đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công được thực hiện thế nào?

tintuc

Làm sao để đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công.

Có được đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu tối đa?

tintuc

Về vấn đề này, BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Làm tại xã không khó khăn thuộc huyện nghèo có được ưu đãi?

tintuc

Vụ Tiền lương (Bộ Nội vụ) trả lời ông Nguyễn Đức Tuấn về việc làm tại xã không khó khăn thuộc huyện nghèo có được ưu đãi hay không.

Làm chuyên trách tại Hội Chữ thập đỏ có được phụ cấp công vụ?

tintuc

Đối tượng lao động nào làm việc chuyên trách tại Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam được hưởng phụ cấp công vụ không?

Go to Top