logo-kenhphapluat

img-top

Luật An ninh mạng 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Sáng nay (ngày 12/6/2018), Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng 2018 với hơn 86% đại biểu tán thành. ...

Luật An ninh mạng 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

tintuc

Sáng nay (ngày 12/6/2018), Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật An ninh mạng 2018 với hơn 86% đại biểu tán thành. ...

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất có yếu tố nước ngoài (tại Văn phòng đăng ký QSDĐ cấp tỉnh)

tintuc

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại (Hệ thống VNACCS)

tintuc

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thương mại được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 22/2014/TT-BTC...

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

tintuc

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Giá số 11/2012/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013); Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá....

Thủ tục điều chỉnh thông tin trên giấy phép lái xe

tintuc

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe theo quy định tại Điều 50 Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT....

Thủ tục cấp giấy phép vào phố cấm cho ô tô

tintuc

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân trong việc vận chuyển hàng hóa, đi qua các tuyến phố cấm, hạn chế một số phương tiện lưu thông, giấy phép vào phố cấm là giải pháp cho vấn đề này....

Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

tintuc

Theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 ngày 16/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2015 và các Nghị định, Thông tư có liên quan đến việc xuất, nhập cảnh của người nước ngoài, liên quan đến việc quản lý người lao động nước ngoài thì thủ tục để xin cấp thẻ tạm trú cho Nhà đầu tư nước ngoài và người thân nhân của Nhà đầu tư gồm những giấy tờ sau:...

CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC GỖ RỪNG PHÒNG HỘ LÀ RỪNG TRỒNG (THUỘC VỐN NGÂN SÁCH)

tintuc

Thủ tục xin cấp giấy phép khai thác gỗ rừng phòng hộ là rừng trồng (thuộc vốn ngân sách nhà nước)...

Tình huống pháp luật

Xử lý nghiêm hành động khủng bố của các tổ chức phản động

radio

Thời gian gần đây, các tổ chức phản động lưu vong như “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt Nguyễn”... đã liên tiếp có các hoạt động khủng bố, phá hoại, vi phạm pháp luật Việt Nam....

Xem thêm
Go to Top