logo-kenhphapluat

img-top

Chuyển hướng điều trị

Sưng phổi thì có thuốc điều trị...

Chuyển hướng điều trị

tintuc

Sưng phổi thì có thuốc điều trị...

Liều Mình

tintuc

Thà nhảy lầu còn hơn yêu ông...

Đến thầy cũng phải điên

tintuc

Đến thầy cũng phải điên...

Học sinh thời nay

tintuc

Nằm ngủ ở đâu thích hợp hơn...

Điều ước khó khăn

tintuc

Điều ước nào khó khăn hơn với con cóc...

Bắt đầu từ một lời khuyên

tintuc

Doanh thu cao bắt đầu từ một lời khuyên...

Song sắt

tintuc

Cửa sổ nhà tù có hai lớp song sắt để chống trộm...

Ai tài hơn ?

tintuc

Luật sư giúp thân chủ được tử hình để tránh án tù...

Bể trứng

tintuc

Ngồi lên bao tải sầu riêng coi chừng bể trứng...

Người Thứ Tư

tintuc

Chở bốn người có vi phạm luật giao thông...

Go to Top