logo-kenhphapluat

Vận đen đeo bám, đại gia Yeah1 dính phạt vì vi phạm công bố thông tin

Ngày đăng: 05/01/2020 08:03

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 70 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 70 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành Quyết định số 414/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1.

Tài chính - Ngân hàng - Vận đen đeo bám, đại gia Yeah1 dính phạt vì vi phạm công bố thông tin

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 bị phạt tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính quý I/2019 (Riêng và Hợp nhất), Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính quý I/2019 so với cùng kỳ năm 2018, Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 1212-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018 thông qua việc tăng vốn góp vào CTCP Giải trí Rồng.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 của Công ty thiếu thông tin về: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0509D/2018/NQ/HĐQT ngày 05/9/2018, Nghị quyết HĐQT số 2711A/NQ/HĐQT ngày 27/11/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1212-YEG/2018/NQ-HĐQT ngày 12/12/2018, chưa có thông tin về Giao dịch giữa Công ty với các công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây theo Mẫu báo cáo tình hình quản trị công ty tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Trước đó, trong thông báo gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Yeah1 cho biết đã nhận thông tin chính thức từ YouTube.

"Theo như thông báo của YouTube đã gửi ngày 1/3/2019, thỏa thuận lưu trữ nội dung của Yeah1 Network với YouTube đã không còn hiệu lực. Vì thế, chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành "releasing" (tạm dịch là "giải phóng") các kênh đang hợp tác với Yeah1 và các công ty con từ ngày 22/5/2019", Yeah1 viết trong bản thông báo.

Hoàng Mai

Theo @nguoiduatin.vn

Go to Top