logo-kenhphapluat

Đối tượng được trợ cấp lần đầu khi công tác tại vùng ĐBKK

Ngày đăng: 19/07/2020 12:13

Vùng ĐBKK đối tượng nào được trợ cấp lần đầu khi công tác?

Chi tiết câu hỏi :

Tôi công tác tại cơ quan BHXH huyện, đóng tại địa bàn xã loại III, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg) từ tháng 11/2016 tới nay. Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP, người đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu khi đủ 3 năm công tác với nữ và đủ 5 năm công tác với nam. Tuy nhiên, theo Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/12/2019, thay thế Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp…”, trong đó có trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở. Tôi xin hỏi, tôi có thuộc đối tượng được nhận trợ cấp lần đầu theo Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP không? Nếu được thì tính theo lương cơ sở tại thời điểm tôi đến công tác (tháng 11/2016) hay lương cơ sở tại thời điểm hiện tại (tháng 6/2020)?

Trả lời :

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thay thế Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó, tại Điều 6 Nghị định này đã quy định trợ cấp lần đầu khi đến nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu ông Hoàng Trung Dũng chưa nhận trợ cấp lần đầu quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP thì được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức ngành BHXH thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Vì vậy, đề nghị ông Dũng liên hệ với cơ quan quản lý công chức, viên chức của BHXH Việt Nam để được giải đáp.

Theo chinhsachonline.chinhphu.vn

Xem nhiều nhất

Go to Top