logo-kenhphapluat

Lần đầu 'Những người khốn khổ' lên sân khấu nhạc kịch Việt

Ngày đăng: 30/09/2020 01:28

(Chinhphu.vn) - Đây là lần đầu tiên "Những người khốn khổ" - tác phẩm kinh điển của đại văn hào Pháp Victor Hugo xuất hiện trên sân khấu nhạc kịch Việt Nam. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...

(Chinhphu.vn) - Đây là lần đầu tiên "Những người khốn khổ" - tác phẩm kinh điển của đại văn hào Pháp Victor Hugo xuất hiện trên sân khấu nhạc kịch Việt Nam. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Go to Top