logo-kenhphapluat

Phải chia sẻ và kết nối để vượt thách thức của chuyển đổi số

Ngày đăng: 14/12/2020 05:55

(Chinhphu.vn) - Chuyển đổi số là sự dịch chuyển từ không gian thực lên không gian số. Sự dịch chuyển này là mới, chưa có tiền lệ nên nhận thức rất quan trọng. Đặc biệt, chúng ta phải chia sẻ vì sự dịch chuyển này là một chặng đường dài, chúng ta phải đi cùng nhau và phải kết nối. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Go to Top