logo-kenhphapluat

img-top

Nơi KCB ban đầu của cán bộ trong quân đội đã nghỉ hưu

Cán bộ trong quân đội đã nghỉ hưu và nơi KCB ban đầu.

Hết thuốc BHYT, người bệnh có phải tự mua?

tintuc

Người bệnh có phải tự mua thuốc khi hết thuốc BHYT?

Đối tượng được trợ cấp lần đầu khi công tác tại vùng ĐBKK

tintuc

Vùng ĐBKK đối tượng nào được trợ cấp lần đầu khi công tác?

Trường hợp nào giám định gen để xác định danh tính liệt sĩ?

tintuc

Xác định danh tính liệt sĩ trường hợp nào giám định gen?

Thu nhập tăng thêm không quá 3 lần quỹ tiền lương

tintuc

Thu nhập tăng thêm không quá bao nhiêu lần quỹ tiền lương?

Làm bù vào Chủ nhật và ngày lễ, tính lương thế nào?

tintuc

Cách tính lương khi làm bù vào chủ nhật và ngày lễ.

Công ty nợ BHXH, giải quyết chế độ cho nhân viên thế nào?

tintuc

Giải quyết chế độ cho nhân viên thế nào khi công ty nợ BHXH?

Nghỉ không lương trước khi nghỉ việc không được trợ cấp thất nghiệp

tintuc

Không được trợ cấp thất nghiệp nghỉ không lương trước khi nghỉ việc?

Có được chuyển hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đến nơi ở mới?

tintuc

Đến nơi ở mới có được chuyển hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi.

Từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình

tintuc

Tuổi nghỉ hưu được điều chỉnh theo lộ trình từ năm 2021

Go to Top