logo-kenhphapluat

img-top

Xe bồn lật nghiêng khi vào cua, lao thẳng vào đầu xe ngược chiều

Khi vừa đi tới khúc cua, chiếc xe bồn bất ngờ mất thăng bằng, lật nghiêng trên đường rồi lao thẳng vào đầu chiếc xe

Go to Top